Nieuws

Handreiking Reparatiewet Wzd en update wettekst Wzd

Leestijd: 1 minuten
26 juli 2021

De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt gewijzigd. De zogeheten Reparatiewet voorziet in wijzigingen die de uitvoerbaarheid van de Wzd beogen te vergroten. Bovendien wordt een aantal fouten in de Wzd gecorrigeerd. Ook in oktober 2020 werd de Wzd al op enkele onderdelen gewijzigd. De VGN heeft samen met ActiZ een Handreiking (zie bijlage) gemaakt waarin de voor de praktijk belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de Wzd staan beschreven. Ook de wijzigingen uit de eerdere Reparatiewet, ook wel aangeduid als de Spoedwet, komen in deze handreiking aan de orde.

wzd

De Reparatiewet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer de Reparatiewet in september 2021 zal aannemen, waarna duidelijk zal worden wanneer de Reparatiewet in werking zal treden. Uiteraard stellen wij u direct op de hoogte van de inwerkingtredingsdatum zodra wij hiervan kennisnemen. 

Uitgave wettekst geactualiseerd

Daarnaast hebben wij onze uitgave van de wettekst geactualiseerd (zie bijlage). Deze update geeft de tekst van de Wet zorg en dwang weer zoals die luidt ná inwerkingtreding van de Reparatiewet.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: