Nieuws

Handreiking "Slimmer registreren indirecte tijd in de GGZ/FZ"

07 februari 2020

Het schrijven van indirecte tijd wordt door veel professionals beschouwd als een grote administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het lastig dit in de praktijk te organiseren. VWS heeft deze handreiking samen met GGZ Nederland, de NZa, ZN en de Taskforce forensische zorg ontwikkeld.

Slimmer registreren indirecte tijd GGZ en FZ

Het op een andere manier registreren van indirecte tijd levert binnen de GGZ zo’n 750 FTE op. Het scheelt zo’n 5 à 10 minuten per dag, en met 22.000 FTE aan behandelaars loopt dat snel op. Voor een middelgrote GGZ-instelling met zo’n 500 FTE aan behandelaars scheelt het bijvoorbeeld 15 FTE (wat neerkomt op ongeveer 1 miljoen euro per jaar). Regelgeving in de Forensische zorg is gebaseerd op die in de GGZ en de handreiking biedt dus ook aanknopingspunten voor minder administratieve lasten in de forensische zorg.
  
Maak gebruik van standaardtijden voor indirecte tijd
Binnen de NZa-regels kunnen in plaats van de werkelijke indirecte tijd ook standaardtijden gebruikt worden. Het is verstandig om de wijze van standaardiseren vooraf met de zorgverzekeraar te bespreken. Wanneer afgeweken wordt van de regelgeving, kan via een experiment een administratieve lastenverlichting ingezet worden. Een experiment wordt samen met de zorgverzekeraar bij de NZa ingediend, daarbij is dus sprake van een akkoord op de nieuwe werkwijze. Over het experiment is op deze pagina meer informatie te vinden. De website bevat namelijk de NZa-regelgeving en duiding, informatie over de werkwijze bij een experiment, uitleg over het toepassen van normtijden en het herijken hiervan, goede voorbeelden uit de praktijk, de functionaliteiten in het EPD bij het inrichten van normtijden, de werkwijze voor forensische zorg en de relatie met het nieuwe zorgprestatiemodel. 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga