Nieuws

Handreiking vervoer dagbesteding extramuraal voor gemeenten

24 januari 2014

De extramurale dagbesteding, nu nog onderdeel van de AWBZ, wordt vanaf 2015 een gemeentelijke taak. Het vervoer van huis naar dagbesteding en vice versa gaat mee met deze decentralisatie. In opdracht van het Transitiebureau Wmo is nu een handreiking beschikbaar over wat dat betekent voor gemeenten. De handreiking bevat ook veel bruikbare informatie voor zorgaanbieders.

taxivervoer

Doel van de handreiking: inzichtelijk maken welke vervoersvraagstukken op de gemeenten afkomen en hen daarbij voorzien van praktische informatie rond de organisatie en uitvoering van het vervoer van en naar de dagbesteding. Daarbij worden de diverse te maken keuzes in kaart gebracht en aandachtspunten benoemd.

De handreiking Vervoer dagbesteding extramuraal voert van het verzamelen van informatie tot het opstellen van een visie en beleid. Daarbij moet een gemeente vragen beantwoorden als:

  • Door wie wordt vastgesteld wie vervoer nodig heeft?
  • Kopen we dagbesteding samen met vervoer in bij een aanbieder of organiseren we het vervoer zelf?
  • Willen we het vervoer alleen met professionele vervoerders regelen, of kunnen we ook gebruik maken van vrijwilligersinitiatieven?
  • Wat zijn de mogelijkheden om cliënten zelf het vervoer te laten regelen?

Een van de hoofdstukken gaat in op transformatie: de vernieuwing van het vervoer. De belangrijkste kwaliteitsaspecten komen ook aan bod.

Deze handreiking is opgesteld door Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

Deze pagina is een onderdeel van: