Nieuws

Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/ loverboys

06 april 2017

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB en/of traumagerelateerde problematiek. Raadpleeg nu de handreikingen om de zorg voor deze jongeren te verbeteren.

vrouw met groene kleding zit op stoel

De websites van het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut bieden (herziene) handreikingen over mensenhandel/ loverboyproblematiek.

De handreikingen bieden informatie op het gebied van signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en OM, melding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), sociale media en seksuele weerbaarheid, en opvang en hulp aan slachtoffers. Ze zijn bedoeld voor professionals in de jeugd-lvb, jeugd-ggz en voor professionals die vanuit wijkteams werken.

Samenwerking voor meer expertise

De handreikingen komen onder meer voort uit het project ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel en loverboyproblematiek LVB/GGZ'.  Het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB) heeft van  augustus 2016 tot en met maart 2017 het project aanpak slachtoffers mensenhandel/loverboyproblematiek onder jongeren met een LVB en/of psychische problemen, ter verbetering van de preventie, signalering, registratie, opvang en behandeling van de slachtoffers.

Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), om samen zoveel mogelijk expertise te kunnen inzetten. De handreikingen zijn geschreven in samenwerking met het NJi, dat een vergelijkbaar traject rond de aanpak in gemeenten en wijkteams uitvoert.

Handreikingen op maat gemaakt

Het project is een verdieping en vervolg op de resultaten uit de ‘Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd’ en het actieplan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ van de commissie Azough. De daarbij ontwikkelde instrumenten zijn in dit project op maat gemaakt voor de groep jongeren met een LVB of psychische problemen en voor wijkteamprofessionals. Een nieuwe handreiking ‘Hoe was jouw dag op internet?’, over sociale media en seksuele weerbaarheid, is ontwikkeld voor professionals die werken met deze doelgroep. In het kader van het project zijn expertmeetings en regiobijeenkomsten gehouden. Tijdens een conferentie op 16 februari 2017 overhandigde de stuurgroep tien aanbevelingen aan Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij:
Erie Merkus, VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB (e.merkus@vobc.nu)
Sara van der Weerd, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (s.vanderweerd@kenniscentrum-kjp.nl)
Marianne Berger, Nederlands Jeugdinstituut (M.Berger@nji.nl

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: