Nieuws

Commissie presenteert aanbevelingen voor aanpak slachtoffers loverboys

16 februari 2017

“Laten we niet naïef zijn.” Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bij het in ontvangst nemen van de tien aanbevelingen van de commissie ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel/ loverboys met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problematiek (GGZ)’. Er zijn nog steeds kwetsbare jongeren die ‘tussen de kieren van onze aanpak glippen’.

man omarmt twee vrouwen

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Landelijk Kenniscentrum LVB zijn, in nauwe samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in augustus het project 'Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel/ loverboyproblematiek LVB/GGZ' gestart. Dit project is een vervolg op eerder onderzoek en aanbevelingen van de commissie Azough ‘Hun verleden is niet hun toekomst’. Op 16 februari werden in Utrecht tijdens een goed bezochte conferentie de aanbevelingen gepresenteerd.


Ervaringsdeskundigheid inzetten bij voorlichting en preventie

De conferentie begon met indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen Angela en Hajar. Zij pleitten naast de tien aanbevelingen voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij voorlichting en preventie.

Meer voorlichting en betere signalering

Nationaal rapporteur mensenhandel Corinne Dettmeijer refereerde aan het verhaal Loes, een meisje met een verstandelijke beperking dat slachtoffer werd van mensenhandel en aan het woord kwam in de uitzending van Dit is de dag van oktober 2015. Mensenhandelaren herkennen de kwetsbaarheid van meisjes en jongens vaak eerder dan professionals. Corinne Dettmeijer pleit voor meer voorlichting en het voorkomen van slachtofferschap, het beter signaleren van potentiële slachtoffers en goede opvang en hulpverlening en het voorkomen van revictimisatie.

Taal is belangrijk

De aanbevelingen werden aangeboden door leden van de stuurgroep, waaronder VGN-bestuurder Gertrude van den Brink. Zij benadrukt dat taal vaak belangrijk is in het contact met mensen met een beperking: de vraag of een cliënte contacten heeft via internet werd met ‘nee’ beantwoord. Maar ze bleek wel contacten te hebben via Facebook...

Andere aanbevelingen werden aangeboden door José Schilderinck, bestuurder van Ambiq en Dirk Verstegen, directeur Landelijk Kenniscentrum LVB. Aanbevelingen gericht op de professionals in de zorg, een veiligheidsplan voor elke jongere, samenwerking met politie en justitie, samenwerking met onderwijs en in het bijzonder de gemeenten.

Seksualiteit blijvend bespreekbaar maken

Stuurgroeplid Mariëlle Ploumen, directeur behandelzaken bij Reinier Van Arkel, benadrukte in gesprek met de staatssecretaris het belang van het blijvend bespreekbaar maken van seksualiteit. Dat is spannend maar noodzakelijk!

De aanbevelingen en instrumenten zijn in maart beschikbaar op de sites van het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: