Nieuws

Tweede kamer spreekt over slachtoffers loverboys

08 oktober 2015

Op 7 oktober was er in de Tweede Kamer een Algemeen overleg over de problematiek van slachtoffers van loverboys. Dit overleg was gepland naar aanleiding van het aanbieden van het rapport van de commissie Azough 'Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers loverboys / mensenhandel in de zorg voor jeugd' Hun verleden is niet hun toekomst. Natuurlijk was er ook veel aandacht voor de actualiteit naar aanleiding van de uitzending van Dit is de dag over slachtoffers van loverboys met een lichte verstandelijke beperking.

Er was brede waardering voor het werk van de commissie Azough, dat concrete actiepunten biedt voor de preventie, signalering, registratie en opvang van slachtoffers van loverboys. Door verschillende Kamerleden werd overigens geopperd dat de term loverboys geen recht doet en het beter is te spreken van 'pooierboys'. Minister Van der Steur benadrukte dat het aantal geregistreerde slachtoffers stijgt en het beter lukt om zicht te krijgen op de aard en omvang van deze vorm van mensenhandel.

Er was veel aandacht voor de specifieke kwetsbaarheid van meisjes (en jongens) met een lichte verstandelijke beperking. Een weerbaarheidstraining biedt een basis maar is niet voldoende, nog meer zal worden geïnvesteerd in het verbeteren van kennis en deskundigheid. De aanbevelingen van de commissie Azough zijn bruikbaar voor alle sectoren van jeugdhulp en jeugdzorg.

Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij daarover in gesprek gaat met de VGN.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: