VGN wil aandacht en oplossingen voor cliënten die slachtoffer zijn van loverboys

Het EO-televisieprogramma ‘Dit is de dag onderzoek’ is op zaterdag 3 oktober geheel gewijd aan ‘Loverboys en slachtoffers met een licht verstandelijke beperking’. Drie jonge vrouwen met een verstandelijke beperking vertellen op  indringende wijze wat hen is overkomen. Er komen daarnaast diverse deskundigen aan het woord, waaronder VGN-bestuurder Jan van Hoek, die commentaar geeft op de problematiek.  In de aanloop op de uitzending was er vrijdag al veel media-aandacht voor het onderwerp, zo ook in het radioprogramma Dit is De Dag op radio 1.
 

De uitzending is vanuit het perspectief van de cliënt opgebouwd. De cliënten die in de uitzending aan het woord komen, zijn of waren woonachtig bij de instellingen Dichterbij, Middin en Gastenhof (Koraal Groep). Behalve Van Hoek geven ook locatiemanager Ben van Broeckhoven (Gastenhof) en  EMDR-therapeut Hanna Peels (Middin) antwoorden op vragen. Verder in de uitzending: bestuursvoorzitter Linda Terpstra (Fier Fryslân) en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer.

In de uitzending wordt gesteld dat instellingen te weinig bescherming bieden. Echter, de VGN wil - juist ook door mee te werken aan deze uitzending - laten zien dat de gehandicaptensector zoekt naar oplossingen voor dit moeilijke, maatschappelijke probleem. Onder andere door te werken aan preventie door middel van weerbaarheidstrainingen. Maar ook door samen te werken met andere partijen zoals met het Openbaar Ministerie, om te bespreken of tijdelijke vrijheidsbeperking in sommige gevallen een oplossing kan bieden. 

Verder schaart de VGN zich achter het actieplan 'hun verleden is niet hun toekomst' van de commissie Aanpak meisjesslachtoffers loverboys / mensenhandel in de zorg voor jeugd (Commissie Azough, Nederlands Jeugdinstituut, 2014). Belangrijke punten hierin zijn:

- Verder verbeteren van de gesprekken met cliënten over seksualiteit

- Tijdig signaleren van mogelijk misbruik en zo nodig inschakelen van deskundigen

- Beter gebruik maken van bestaande instrumenten om risico in te schatten en vervolgstappen bij aanwezig risico, bijvoorbeeld de mogelijkheden om tijdelijk de vrijheid te beperken

- Verbeteren van samenwerking met de keten van politie en justitie 

- Melden bij CoMensha (coördinatiepunt mensenhandel)

Uitzending: Dit is de dag onderzoek, zaterdag 3 oktober, 21.15 uur NPO2.

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Foto van Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van