Nieuws

Heeft u behoefte aan een handreiking generieke basisinfrastructuur?

19 april 2019

In hoog tempo wordt nieuwe technologie ingezet in de zorg. Technologie die is bedoeld om de cliënt betere zorg en ondersteuning te bieden en om het werk van professionals te verlichten. Naast technologie die in beheer is bij zorginstellingen zien we dat cliënten in toenemende mate gebruik maken van eigen toepassingen. Dit stelt hoge eisen aan de infrastructuur van zorgaanbieders. Het investeren in ICT die hierbij past, en een infrastructuur biedt die nog lang mee gaat, vergt veel tijd en kennis. Om een goed beeld te krijgen van de behoefte aan ondersteuning op het gebied van infrastructuur organiseert de VGN op woensdag 22 mei 2019 van 13 uur tot 15 uur een workshop. 

Afbeelding die past bij het artikel over technologie voor inclusie.

Deze workshop richt zich op het beantwoorden van de vraag in hoeverre VGN leden behoefte hebben aan een handreiking die zorgorganisaties praktisch helpt bij het kiezen, verkrijgen en beheren van hun ICT-infrastructuur/-architectuur.

Als onderdelen van de handreiking denken we aan:

  1. Visie op technologie - hoe die te ontwikkelen
  2. Toelichting waarom deze referentie architectuur opportuun is om de visie te faciliteren
  3. Functionele beschrijving van de referentie architectuur
  4. Technische beschrijving van de referentie architectuur
  5. Stappenplan hoe de huidige situatie m.b.t. netwerken in kaart te brengen
  6. Voorbeeld om te komen tot uitvraag documenten
  7. Toelichting op het uitvraagproces
  8. Hoe te beoordelen en uiteindelijk te kiezen
  9. Handreiking voor contractering
  10. Tips voor implementatie


Aanmelden

Heeft u behoefte aan ondersteuning en denkt u graag mee over hoe de VGN u daarbij kan helpen? Meldt u dan aan voor deze workshop. U kunt hiertoe gebruik maken van onderstaand formulier.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: