Nieuws

Herhaalde oproep: deelname onderzoek Artsen Verstandelijk Gehandicapten

25 mei 2018

Om voldoende Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) beschikbaar te hebben op de arbeidsmarkt moeten er voldoende worden opgeleid. Het Capaciteitsorgaan adviseert VWS binnenkort over het aantal opleidingsplaatsen dat nodig is in de komende jaren. 

Voor de onderbouwing van dat advies is het nodig om zicht te hebben op de ontwikkelingen in het werk van de AVG en de organisatie van de medische zorg voor cliënten in de gehandicaptenzorg. Daarom roept de VGN u op om deel te nemen aan het onderzoek van Prismant dat op 24 mei van start is gegaan. Als u zich als hoofd behandeldienst hiervoor nog niet heeft aangemeld, vragen we u  de onderzoekers te laten weten naar wie zij de uitnodiging voor het onderzoek in uw organisatie kunnen sturen? Doorgaans is dit de manager behandeldienst of 1e AVG. Wilt u deze contactgegevens sturen naar onderzoek@prismant.nl, onder vermelding van “onderzoek AVG”.

Als dank voor deelname aan het onderzoek kunt u in de enquête aangeven dat u graag een spiegelrapport wilt ontvangen, waarin de situatie in uw organisatie wordt gespiegeld aan het gemiddelde van uw collega-instellingen in de branche.

Het onderzoek bestaat uit een enquête met vragen over de organisatie van de medische zorg (aantal cliënten, bezetting artsen, vacatures, ondersteuning). Het gaat om een enquête op concernniveau en bij de zeer grote organisaties op niveau van de behandeldiensten die deel uitmaken van het concern.

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Ineke Bloemendaal (onderzoek@prismant.nl). Informatie over de werkwijze van het Capaciteitsorgaan is beschikbaar via Tineke Zijlstra (t.zijlstra@capaciteitsorgaan.nl).

Parallel aan dit onderzoek is op 9 mei een tijdbestedingsonderzoek gestart onder AVG, eveneens in opdracht van het Capaciteitsorgaan t.b.v. het advies over de opleidingsplaatsen. De VGN wordt in het Capaciteitsorgaan vertegenwoordigd door Devie Rusch (drusch@vgn.nl). 

Deze pagina is een onderdeel van: