Nieuws

Laatste kans deelname onderzoek: Hoe is de medische zorg georganiseerd?

02 juli 2018

Het onderzoek naar de organisatie van de medische zorg voor onze cliënten sluit op 6 juli. VGN riep u eerder op om mee te doen. Op dit moment is de respons te laag om te leiden tot betrouwbare resultaten. Daarom vraagt de VGN u nogmaals deel te nemen aan het onderzoek als u dit nog niet heeft gedaan.

Daarbij roepen we ook de kleinere organisaties expliciet op om mee te doen, daar is de respons zeer laag. Het gaat om de organisatie van de medische zorg in de gehele branche!

Uitsluitend bij een hoger aantal deelnemende organisaties kan het Capaciteitsorgaan de ontwikkelingen in de organisatie van de medische zorg in de gehandicaptenzorg meenemen in haar advies over het aantal opleidingsplaatsen voor AVG.

Meedoen?

Dit kan tot 6 juli. U kunt meedoen aan het onderzoek door middel van het invullen van een digitale vragenlijst. Hiervoor is uw organisatie al benaderd, door een uitnodiging aan het hoofd van de behandeldienst/1e AVG of aan de Raad van Bestuur met het verzoek de uitnodiging door te sturen.

Meer informatie over de inhoud van het onderzoek is beschikbaar via onderzoek@prismant.nl. Hier kunt u zo nodig ook een nieuwe link aanvragen. Informatie over de werkwijze van het Capaciteitsorgaan is beschikbaar via t.zijlstra@capaciteitsorgaan.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: