Nieuws

Herindicatie cliënten met GGZ-B indicatie

17 juli 2017

Vanuit het overgangsrecht uit de AWBZ hebben ruim 7000 cliënten een indicatie voortgezet verblijf op basis van een ZZP GGZ-B gekregen. Deze indicatie loopt af per 31 december 2017. Ook binnen de gehandicaptensector zijn er cliënten die wonen bij een zorgaanbieder op basis van deze indicatie. 

Deze cliënten wonen bij een zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg en hun indicatie is vaak administratief omgezet naar een VG- of LG-zorgprofiel. De betreffende cliënten en zorgaanbieders worden vanaf deze week per brief door het CIZ benaderd voor een herindicatie. 
Bij deze herindicatie wordt door het CIZ getoetst of cliënten voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz. Wanneer deze cliënten voldoen krijgen zij voor onbepaalde tijd toegang tot de Wlz. Het best passende zorgprofiel wordt geïndiceerd, dit kan uit alle zorgprofielen. 

Ministeriële regeling

Er zijn mogelijk ook cliënten die niet voldoen aan de toegangscriteria. De staatssecretaris heeft besloten dat deze cliënten, als gevolg van het herindicatietraject, niet hoeven te verhuizen.

Wanneer de cliënt niet voldoet aan de toegangscriteria Wlz en wil blijven wonen bij de zorgaanbieder krijgt hij een Wlz-indicatie van onbeperkte duur met een zorgprofiel voor verpleeghuiszorg (VV) of gehandicaptenzorg (VG, LG of ZG). Deze indicatie wordt gegeven op grond van de ministeriële regeling. Het best passende zorgprofiel wordt geïndiceerd.

Deze ministeriele regeling wordt op dit moment uitgewerkt door het ministerie van VWS en zal op een later tijdstip gecommuniceerd worden.

Meer informatie is ook te vinden via deze link.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude