Hertaxeren vastgoed per juli 2021?

Eind maart verscheen in Skipr een bericht over de noodzaak van een snelle hertaxatie van het zorgvastgoed. Er kwamen bij de vijf brancheorganisaties voor de zorg (BOZ, VGN, ActiZ, Nederlandse GGZ, NVZ en NFU) enkele verontruste reacties/vragen binnen. We hebben inmiddels contacten gelegd met enkele Banken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB heeft zelf ook een bericht hierover verspreid.

Bescherming vastgoed

Kern en knelpunt

Kern (en daarmee meteen het knelpunt) is: het zorgvastgoed staat vaak voor een hoger bedrag in de boeken dan het gebouw oplevert bij verkoop (marktwaarde). De banken lopen daarmee een financieel risico. Dit kwam sterk naar voren tijdens de financiële crisis. De banken moeten dit nu in opdracht van de Europese Bank Autoriteit – en zo via De Nederlandse Bank (DNB) repareren. Er moet vanaf juli op werkelijke marktwaarde gewaardeerd gaan worden. Er dreigen dus na taxatie zwaardere eisen (bijv. hogere aflossing of hogere rente). In feite een extra verzwaring bovenop de impairment. En de vraag is hoe je deze marktwaarde taxeert. 

Twee aspecten

We zien in dit stadium twee aspecten: we zijn hier niet blij mee, maar als DNB in opdracht van ‘Europa’ met regelgeving komt, moet er wel iets gebeuren. Vooralsnog zien we het persbericht van de NVB (zie bijlage) als leidend en gaan we niet af op eventuele andere speculaties in de pers. Anderzijds: we zien ook wel mogelijkheden om met de Banken hierover in gesprek te gaan, over de implicaties en de specifieke situatie voor de zorgsector. We gaan dat wel als vijf brancheorganisaties gezamenlijk oppakken: ‘samen staan we sterk’. Hoe dat uitpakt, is op dit moment nog niet te overzien. We zullen u nader informeren zodra we hierover afspraken hebben kunnen maken.