Nieuws

Verkoop van vastgoed en de betrokkenheid van het WfZ

26 februari 2016

In onderstaand artikel van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) attendeert het WfZ op de noodzaak om bij verkoop tijdig het WfZ in te schakelen. Om problemen te voorkomen is het van belang dat u het WFZ (en andere betrokken partijen) tijdig betrekt bij voorgenomen transacties. 

In reactie op de beleidsmatige veranderingen in de zorgsector, verkopen zorgaanbieders steeds vaker delen van hun vastgoed. In veel gevallen wordt het WfZ hier pas in het laatste stadium bij betrokken, namelijk als de notaris formeel om 'royement' op de hypotheek komt vragen. Dit kan echter een onverwacht complex en tijdrovend proces zijn, zeker wanneer er meer partijen bij betrokken zijn. Bij borging krijgt het WfZ hypotheekrechten op vastgoed. Dit geldt ook voor banken die ongeborgde leningen verstrekken. Verder hebben provincies of gemeenten vanuit het verleden soms nog hypotheken. Verkooptransacties kunnen alleen plaatsvinden na formele instemming ('royement') door alle hypotheekhouders. In de praktijk is goedkeuring van sec de verkooptransactie zelden een probleem. Wel kunnen er verschillende verwachtingen bestaan over de aanwending van de verkoopopbrengsten.

Zorgaanbieders gaan er vaak van uit dat zij de verkoopopbrengsten vrij kunnen besteden. In de huidige tijd is dit echter niet vanzelfsprekend, zeker niet bij transacties van aanzienlijke omvang. Banken eisen in beginsel dat verkoopopbrengsten worden gebruikt om af te lossen op de lopende leningen (in lijn met de algemene beperking van hun kredietfaciliteiten). Voor het WfZ geldt - als vanouds - dat bij de 'normale' incidentele transacties van beperkte omvang doorgaans 'royement om niet' wordt verleend. Dit houdt in dat de zorgaanbieder de verkoopopbrengst kan houden en zelf kan beslissen over de aanwending. Voorwaarde hierbij is wel dat de eventuele andere hypotheekhouders hiertoe ook bereid zijn (anders schiet de zorginstelling er nog steeds niets mee op). Gaat het daarentegen om een reeks van verkooptransacties, relatief grote bedragen, of 'sale and lease back'-constructies, dan is ook voor het WfZ het uitgangspunt dat aflossing op de geborgde leningen plaatsvindt. Vervroegde aflossing van geborgde leningen kan doorgaans probleemloos op datum renteherziening. In andere situaties is hierbij de medewerking van de geldgever nodig. Wanneer dit hoge kosten met zich meebrengt of op andere bezwaren stuit, is storting van de verkoopopbrengsten op een geblokkeerde rekening soms de meest praktische oplossing. Gelet op de procedurele en uitvoeringstechnische aspecten die aan de orde kunnen zijn bij verkoop van vastgoed is het aan te bevelen om hierover vroegtijdig contact op te nemen met het WfZ. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: