Hoge Raad: belastingvoordeel voor deelopleidingen was terecht

Op verzoek van de leden verzet de VGN zich sinds 2014 tegen de terugvordering van de tegemoetkoming opleidingskosten door de Belastingdienst. Inmiddels deed de Hoge Raad op 15 januari 2016 een uitspraak waarin de VGN gesteund wordt in haar standpunt: voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs (WVA Onderwijs) is niet vereist dat de volledige beroepsopleiding wordt gevolgd. Dit betekent dat deze afdrachtvermindering ook mocht worden toegepast voor werknemers die alleen de beroepspraktijkvorming van een beroepsopleiding volgden. Hiermee fluit de Hoge Raad de Belastingdienst terug, die een groot aantal forse naheffing had opgelegd, ook aan VGN leden.

Vooral  bij korte opleidingstrajecten voor volwassenen, heeft de Belastingdienst getracht de tegemoetkoming terug te vorderen. De VGN heeft zich hiertegen verzet, door dit probleem te agenderen binnen VNO-NCW en MKB Nederland. De gezamenlijke actie van werkgevers heeft er vervolgens toe geleid dat diverse leden van de Tweede Kamer vragen aan de minister hebben gesteld. Nu de Hoge Raad zich heeft uitgesproken, heeft de VGN aan VNO-NCW en MKB Nederland gevraagd om bij de Belastingdienst te bevorderen dat de uitspraak spoedig breed en op coulante wijze wordt uitgevoerd.

De regeling voor afdrachtvermindering voor beroepsopleidingen is inmiddels vervangen door een subsidieregeling voor praktijkleren

Meer informatie is verkrijgbaar bij Hans Timmerman, senior beleidsmedewerker bij de VGN, htimmerman@vgn.nl of 06-132 05 854.

Links:
https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/pijnlijke-nederlaag-belastingdienst

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:38

Deze pagina is een onderdeel van