Nieuws

Naheffing door verscherpte regelgeving en toezicht WVA Onderwijs

14 januari 2014

Werkgevers die leerling-werknemers opleiden konden tot eind 2013 een beroep doen op de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA). Deze fiscale afdrachtkorting is vanaf begin 2014 vervangen door een subsidieregeling. Met de nieuwe regeling wil de overheid fraude zoveel mogelijk tegengaan.

Eerder was om deze reden de regelgeving en het toezicht van de belastingdienst op de WVA Onderwijs al aangescherpt. Dit lijkt nu ook werkgevers te treffen die volkomen ter goede trouw hebben gehandeld.

In het verleden konden werkgevers ook een beroep op de WVA doen wanneer zij leerlingen een deelcertificaat lieten behalen bij een erkend opleidingsinstituut. Thans wordt geëist dat leerlingen een volledig opleidingstraject volgen dat opleidt tot een diploma. Voor leerlingen die niet aan deze eis kunnen voldoen, kunnen werkgevers met een naheffing van de belastingdienst worden geconfronteerd.

Meerdere leden van de VGN worden om deze reden met omvangrijke naheffingen geconfronteerd. De VGN inventariseert op dit moment de problematiek. Omdat dit speelt bij meerdere branches is dit ook aangekaart bij VNO-NCW en MKB Nederland, zodat we dit in breder verband kunnen bezien wat we hier aan kunnen doen.

In bijgevoegd artikel van HEADLINE leest u meer over de discussie rond het bereik van de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs.

Deze pagina is een onderdeel van: