Nieuws

Hoge Raad: 'Drie uur loon per oproep'

23 mei 2013

De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan over de toepassing van artikel 7:628a BW (minimale loonbetaling van drie uur). Blijkens dit arrest dient de wet zo te worden uitgelegd dat een oproepkracht per oproep minimaal drie uur loon moet ontvangen, ook als hij meerdere malen op een dag wordt opgeroepen.

De wet bepaalt in artikel 7:628a BW dat, indien er een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet eenduidig is vastgelegd, de werknemer voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht heeft op uitbetaling van drie uur loon. Als de werknemer aan deze voorwaarden voldoet, garandeert artikel 7:628a BW dat de werknemer recht heeft op uitbetaling van drie uur loon, ook al heeft hij minder dan drie uur gewerkt.

In de zaak die onlangs aan de Hoge Raad is voorgelegd ging het om een vrouw die als chauffeur in dienst is geweest bij een taxibedrijf. In haar arbeidsovereenkomst was aanvankelijk bepaald dat zij op basis van een nul-urencontract als ‘afroepkracht’ werkzaam zou zijn. Op het laatst was zij werkzaam voor twaalf uur per week, maar waren haar werktijden niet vastgelegd. Nadat het dienstverband is geëindigd, stelt de werkneemster zich op het standpunt dat zij voor iedere rit tenminste drie uur betaald had moeten krijgen, ongeacht de duur van de rit en de tijd tussen de verschillende ritten. In de procedure vordert zij achterstallig loon op basis van artikel 7:628a BW.

Het Hof achtte de gevolgen van het standpunt van de taxichauffeur te verstrekkend. Bijvoorbeeld op een dag waarop zij zes keer is opgeroepen voor een rit, zou het taxibedrijf achttien uur moeten uitbetalen, terwijl zij feitelijk veel minder uren had gereden. Dit zou dus betekenen dat zij voor bepaalde tijdvakken ‘dubbel’ betaald zou krijgen.

De Hoge Raad oordeelde echter anders: artikel 7:628a BW is bedoeld om de werknemer die meerdere malen per dag wordt opgeroepen te beschermen. Het gevolg daarvan kan zijn dat een werknemer over bepaalde perioden van de dag dubbel wordt betaald. Dit zal voornamelijk het geval zijn als er meerdere oproepen zijn voor een (relatief) korte periode, zoals bij taxichauffeurs. Dan gaat per oproep de teller van ten minste drie uur loonbetaling lopen. Immers het opnieuw verrichten van werkzaamheden na een werkonderbreking (geen gewone pauze), is een nieuwe periode van arbeid en geeft een gegarandeerde beloning van opnieuw minimaal drie uur loon.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de CAO-helpdesk, tel. 030-27 39 719 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur) of via e-mail helpdesk@vgn.nl (s.v.p. met vermelding van uw telefoonnummer).

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: