Nieuws

Hygiënecode voor woonvormen en instellingen herzien

01 mei 2023

De hygiënecode voor woonvormen en instellingen is nu vernieuwd. Een goed moment om de hygiënecode en de werkwijzen in de praktijk eens onder de loep te nemen, want per 1 juli 2023 behoort iedereen volgens de nieuwe code te werken. Leden van de VGN kunnen gebruik maken van de hygiënecode bij het bereiden, bewaren, vervoeren of verstrekken van voeding volgens de wettelijke regels. Dit geldt zowel voor een grote zorgorganisatie als voor een kleine woonvorm.

Hygiëne voeding

Hygiënecodes samengevoegd 

Het Voedingscentrum heeft gewerkt aan een herziene Hygiënecode. Op 4 april 2023 is de nieuwe ‘Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie’ goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 1 mei 2023 is de ‘Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie’ gepubliceerd door het Voedingscentrum. Met deze nieuwe editie (2023) zijn de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ (editie 2014) en de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ (editie 2016) samengevoegd. In de praktijk bleek voor zorgorganisaties regelmatig onduidelijk te zijn welke hygiënecode gebruikt moest worden. Door het samenvoegen van de twee hygiënecodes bepaalt de vorm van zorg niet meer welke maatregelen moeten worden uitgevoerd voor de voedselveiligheid. 

De wijzigingen in de hygiënecode 

In essentie zegt de nieuwe hygiënecode niets nieuws. Maar er zijn wel verbeteringen in de huidige versie.  

Processen zijn leidend 

De processen op gebied van eten en drinken bepalen nu wat moet gebeuren om de voedselveiligheid te garanderen. In woonvormen was bijvoorbeeld niet altijd duidelijk dat voor het bereiden en terugkoelen van bijvoorbeeld een pan zelfgemaakte erwtensoep of hachee, de instructies moesten worden toegepast zoals die beschreven stonden in de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ (editie 2014). Het is bij het terugkoelen namelijk belangrijk dat producten snel tot de juiste temperatuur worden gekoeld. Anders krijgen ziekmakers te veel kans uit te groeien tot aantallen waar mensen ziek van kunnen worden. Met het samenvoegen hoeven organisaties niet langer te switchen tussen twee hygiënecodes.  

Minder registraties nodig 

Verder is een aantal standaard registraties voor zorginstellingen geschrapt. Het blijft natuurlijk belangrijk dat de temperatuur van producten in de opslag en bij ontvangst in orde is en gecontroleerd wordt, maar standaard hiervoor een formulier invullen is niet meer nodig. Belangrijker is dat medewerkers weten op welke temperatuur de koelkast moet staan, dat ze dit controleren en ook actie ondernemen als de temperatuur niet op orde is. Met minder standaard registraties, maar net zo veilig dus. 

Overgangstermijn 

Er geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2023. Tot die datum kunnen zorginstellingen, woonvormen en Defensie ook nog even gebruik maken van de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ (editie 2014) en de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ (editie 2016). Na die datum geldt alleen nog de ‘Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie’ (editie 2023). Dan kunnen de edities uit 2014 en 2016 dus niet meer gebruikt worden.  

Het Voedingscentrum 

Het Voedingscentrum beheert en onderhoudt de ‘Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie’ in opdracht van ActiZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) & de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse ggz, het ministerie van Defensie en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).  

Kijk voor de hygiënecode op www.voedingscentrum.nl/hygienecode. Je kunt je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief, deze verschijnt gemiddeld twee keer per jaar. Daarmee blijf je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid en de hygiënecode.  

Heb je als professional vragen over de hygiënecode? Neem dan contact op met de Professional Services van het Voedingscentrum. Bel op maandag tussen 13.00 – 17.00 of op donderdag tussen 10.00 – 13.00 naar 070 306 88 10. Of mail naar professionals@voedingscentrum.nl

Deze pagina is een onderdeel van: