IGJ: "Nog niet alles op orde bij nieuwe zorgaanbieders"

In 2023 zijn er 1.912 nieuwe zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg gestart. Het merendeel bestaat uit personen die als zzp'er aan de slag gaan, maar ook 243 zorginstellingen hebben zich als nieuwkomer gemeld. Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat nieuwkomers nog niet alles op orde hebben om goede en veilige zorg te verlenen.

Zorgvraag cliënt in rolstoel

Aan de hand van antwoorden op vragenlijsten heeft de inspectie gekeken of er bij nieuwe zorgaanbieders risico’s zijn voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Bij starters waar de IGJ mogelijke risico's ziet, is extra onderzoek gedaan. Vervolgtoezicht is uitgevoerd bij 74 instellingen: bestaande uit 32 bezoeken en 42 uitgebreide online gesprekken. Bij de bezoeken is getoetst op persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverleners, en sturen op kwaliteit en veiligheid.

Conclusies van de inspectie

Tijdens de bezoeken en gesprekken zag de inspectie dingen die goed gaan en dingen waar nog verbetering mogelijk is. 

  • De meeste nieuwe zorgaanbieders kennen de wensen en behoeften van hun cliënten goed. Waarschijnlijk doordat het kleinschalige initiatieven zijn die veel aandacht aan de cliënten kunnen en willen geven.
  • Bij ruim 60 procent van de nieuwe zorginstellingen is er nog te weinig kennis over de Wet zorg en dwang. Waarschijnlijk willen de instellingen alleen vrijwillige zorg geven. Maar ze moeten zich wel bewust zijn van situaties waarin ook onvrijwillige zorg of verzet van cliënten aan de orde kan komen.
  • Bij driekwart van de nieuwe zorginstellingen was het veilig geven en bewaren van medicijnen niet op orde. Terwijl fouten daarbij over het algemeen snel en eenvoudig zijn te voorkomen door de regels over medicatieveiligheid te volgen.
  • Een kwart van de nieuwe zorgaanbieders houdt de gezondheid en het welzijn van hun cliënten niet actueel bij in dossiers. Dat is niet alleen een administratieve verplichting, maar belangrijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van informatie onderling of met andere zorgaanbieders. Of om terug te kunnen lezen wat er een tijdje geleden is gebeurd of besloten. Ook voor cliënten is het belangrijk om regelmatig hun wensen en behoeften te bekijken en daarover soms nieuwe afspraken te maken.

Lees meer op de website van IGJ. Hier worden ook enkele tips genoemd om meer te weten te komen over de Wet zorg en dwang, medicatieveiligheid, en methodisch werken.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Milou van den Bemd
Telefoonnummer
Milou van den Bemd

Deze pagina is een onderdeel van