Nieuws

IGZ onderzocht de zorg aan mensen met EMB

26 juni 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft bij acht instellingen de zorg aan cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB) onderzocht. Op grond hiervan concludeert de IGZ dat deze zorg in een aantal gevallen al heel goed is, maar ook op een aantal punten verbeterd kan worden. De IGZ gebruikte voor dit onderzoek een speciale observatiemethode, waarmee het mogelijk is te achterhalen hoe mensen die dit niet zelf kunnen aangeven de zorg ervaren. De IGZ heeft haar bevindingen in een factsheet vastgelegd.

Logo Inspectie voor de Gezondheidszorg

Mensen met een ernstige meervoudige beperking zijn hun leven lang afhankelijk van anderen, elk moment van de dag. De kwaliteit van zorg bepaalt de kwaliteit van hun leven. De IGZ heeft op grond van dit onderzoek in zeven kernpunten vastgelegd hoe goede zorg voor mensen met EMB eruit ziet.

De 7 kernpunten
  1. De cliënt is een uniek persoon en ontvangt zorg op maat
  2. De cliënt heeft, waar mogelijk, zelf de regie. De cliënt wordt zo nodig ondersteund bij het uitvoeren van eigen regie
  3. Cliënten mogen rekenen op professionals die op een methodische wijze en multidisciplinair werken
  4. Cliënten mogen rekenen op professionals met voldoende actuele kennis en vaardigheden voor de zorg aan mensen met een ernstige meervoudige beperking
  5. Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante, actuele richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies
  6. Medewerkers werken cliëntgericht
  7. De zorgorganisatie werkt met en volgens een visie op zorg aan cliënten met een ernstige meervoudige beperking

 

Verbeteringen mogelijk

Tijdens het onderzoek heeft de IGZ mooie voorbeelden gezien van goede zorg volgens de zeven kernpunten, maar ook geconstateerd dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Als de drie belangrijkste noemt de IGZ:

  1. Geef individuele aandacht. Zo kun je als zorgmedewerker lichaamstaal en stemmingen van elke cliënt beter herkennen en er iets mee doen.
  2. Beschrijf als zorginstelling je visie, wat je belangrijk vindt in de zorg. En laat dat zien in de uitvoering van de zorg en ondersteuning van cliënten.
  3. Ga bewuster om met de specifieke gezondheidsrisico’s van mensen met een ernstige meervoudige beperking.
Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: