Nieuws

IGZ vraagt aandacht voor richtlijn Neusmaagsonde

13 april 2016

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn er nog steeds calamiteiten waarbij de neusmaagsonde een rol speelt, soms zelfs met dodelijke afloop tot gevolg. De inspectie vraagt daarom aandacht voor de richtlijn Neusmaagsonde die sinds november 2011 van kracht is. Ze gaat vanaf mei 2016 strenger handhaven bij calamiteiten met neusmaagsondes als hierbij het niet-handelen volgdens de landelijke richtlijn een rol speelt.

neussonde wordt bij pop naar binnen gebracht

In de richtlijn staat onder meer beschreven op welke wijze de juiste positie van de neusmaagsonde gecontroleerd dient te worden na inbrengen en voorafgaand aan het toedienen van vocht, sondevoeding en/of medicatie.

Wijzigingen in werkwijze

V&VN is bezig met herziening van de richtlijn. Het streven is deze versie voor de zomer 2016 geautoriseerd te hebben. Bij het tot stand komen van deze herziening is vastgesteld dat de wijze van positiecontrole van de neusmaagsonde zoals beschreven in de richtlijn van 2011 nog steeds de 'gouden standaard' is.

Downloads

Deze pagina is een onderdeel van: