Nieuws

Implementatie van het woonplaatsbeginsel van start

20 februari 2020

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet leiden tot lagere uitvoeringslasten en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen. Daarnaast is de verwachting dat het nieuwe voorstel leidt tot meer aandacht en ruimte voor preventie.

Planning woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Op 28 januari is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel unaniem aangenomen in de Tweede Kamer. Vanaf januari 2021 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet in. VNG, VGN, Jeugdzorg Nederland, Valente, GGZ Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein gaan de implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders ondersteunen. 

Implementatieplan
De implementatie bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

 1. Het inzichtelijk maken welke jeugdigen door de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel ‘administratief verhuizen’ van gemeenten (zittende populatie). 
 2. Het ondersteunen van gemeenten en zorgaanbieders bij de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel middels een set basisgegevens die nodig zijn om de financieel administratieve processen uit te kunnen voeren voor de zittende cliëntpopulatie. 
 3. Het opleveren van processen en tooling die ondersteunen bij het vaststellen van de woonplaats volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugdigen met een zorgvraag per 1 januari 2021 (nieuwe instroom). 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het implementatieplan en wordt parallel gewerkt aan ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van de voorzieningen en maatregelen. De projectgroep Implementatie woonplaatsbeginsel bestaat uit Ketenbureau i-Sociaal Domein, VWS, VNG, VGN, Jeugdzorg Nederland, Valente en GGZ Nederland. Ook de ICT-dienstverleners van de zorgaanbieders en gemeenten, Zorginstituut Nederland, Inlichtingenbureau en VECOZO zijn nauw betrokken.

Voorzieningen op hoofdlijnen
De volgende voorzieningen zijn onderdeel van de implementatie komend jaar:

 • Migratievoorziening
  Doel van deze dienst/tool is om uit te zoeken welke jeugdigen door het nieuwe woonplaatsbeginsel buiten de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente gaan vallen (en dus bij een andere gemeente terechtkomen), welke jeugdigen blijven zitten en welke jeugdigen vanuit andere gemeenten naar de betreffende gemeente toe zullen komen.
 • Bevragingsvoorziening
  Deze dienst ondersteunt gemeenten bij het correct bepalen van de verantwoordelijke gemeente van een jeugdige. Afhankelijk van de uitkomsten uit de architectuurproducten en onderzoeksproducten wordt de bevragingsvoorziening geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd.
 • Toolbox
  De toolbox bestaat uit handreikingen, checklisten, e.d. 

Op de hoogte blijven?
Op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein kunt u lid worden van de Groep (community) Woonplaatsbeginsel. In deze groep worden komende maanden alle actuele berichten en documenten gedeeld m.b.t de implementatie.
 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga