Nieuws

Impressie regionale bijeenkomst in Huizen

30 juni 2015

Ontwikkel geen onnodige nieuwe systemen, maar organiseer gesprekken op individueel niveau en lever maatwerk voor mensen met een beperking! Hierover waren de deelnemende wethouders en zorgbestuurders het volledig met elkaar eens tijdens vierde en laatste regionale bijeenkomst ‘Gehandicaptenzorg in het sociaal domein: wat mag, kan en moet, nu en straks’  op 25 juni in Huizen. 

Tijdens de bijeenkomst gingen Janny Bakker (wethouder in Huizen), Jocko Rensen (wethouder in Houten), Jan Duenk (bestuurder bij Abrona), Hetty Janssen (bestuurder De Waerden) en Jan Bauer (bestuurder De Hartenkamp) met elkaar in gesprek over gehandicaptenzorg in het sociale domein. Het panelgesprek stond onder leiding van Frenk van der Linden. In de zaal zaten projectleiders, managers en beleidsmedewerkers van gehandicaptenzorgaanbieders die zich bezighouden met de transitie.

Ervaringsdeskundigen

Voorafgaand aan het panelgesprek riepen de ervaringsdeskundigen van LFB Hilversum, een belangenorganisatie voor en door mensen, de bestuurders op om maatwerk te leveren als het gaat om vervoer naar werk. ‘Het doet pijn als je niet kan werken waar je wilt werken omdat vervoer te duur is’, aldus Vincent Ohlrichs van LFB. Ook vroegen ze gemeenten om in hun correspondentie eenvoudig taalgebruik te hanteren.

Panelgesprek

Tijdens het panelgesprek ontstond een interessante discussie over de ervaringen tot nu, de dilemma’s en de toekomstige rol van de gehandicaptenzorg in het sociaal domein. Huizen is een gemeente die vaak als goed voorbeeld wordt genoemd in hoe ze de toegang hebben vormgegeven. Wethouder Bakker vertelde hoe ze in Huizen werken met ‘de pluim’ voor maatschappelijke initiatieven. Deze pluim deelt mooie initiatieven van maatschappelijke betrokkenheid.  Ze vertelde over een jongen die elke dag de vrachtauto’s van Teeuwissen uitzwaait. Het bedrijf heeft hem inmiddels opgenomen, de pluim komt van twee kanten. “Waarderen van talenten, hoe beperkt je ook bent, vinden we fantastisch”, aldus de wethouder.
Abrona investeert in nieuwe zorgteams en stelt de keuze van de cliënt centraal. Jan Duenk vertelde hoe belangrijk het is om echt te luisteren naar wat de cliënt wil in plaats van te denken wat je voor hem kan doen. De zorgaanbieder moet ook goed luisteren naar wat de gemeente wil en daarbij aansluiten.
In Houten zetten ze nadrukkelijk in op preventie en slimme verbindingen. Jocko Rensen (Houten) wil minder in vakjes denken en vind de overheid nu persoonlijker. Als goed voorbeeld noemde hij de KrachtFabriek, een broedplaats van werkwillenden, in Houten. Hetty Jansen (De Waerden) vindt het belangrijk dat er wordt teruggegaan naar vertrouwen in de professional die zijn werk doet. “Het enige wat belangrijk is om te vragen wat burger/cliënt ervan vindt, de rest moeten we loslaten”, aldus Hetty.
Er is een toename van administratieve lasten, maar Jan Bauer (De Hartenkamp) wilde niet aan mythevorming doen en hier geen issue van maken. Na vijf maanden is er nog veel te leren en ontwikkelen, maar er gaat ook veel goed. Ook werd van gedachten gewisseld over hoe gemeenten en aanbieders systemen kunnen laten werken in plaats van nieuwe te maken of er tegen aan te lopen.

Subsessies

Het middagprogramma bestond uit zes subsessies.  In de subsessie ‘Kwaliteit Wmo: de nieuwe medewerker’ vertelden professionals van Esdégé-Reigersdaal  wat de Wmo voor verandering in hun werk teweeg heeft gebracht.
In de subsessie 'Toegang Jeugd' kwam de gemeente Utrecht vertellen over hun aanpak. Utrecht heeft ingezet op lokaal maatwerk door aan de voorkant de nadruk te leggen op gewoon opvoeden en tegelijkertijd aandacht te besteden aan het tijdig signaleren van (ernstige) problematiek en hiervoor passende begeleiding en hulp in te zetten. 
De subsessie over 'Administratieve lasten' ging erover hoe de gemeente Houten en Abrona hebben de handen ineengeslagen bij het inrichten van het berichtenverkeer.  Het resultaat: binnen enkele weken is de stroom van toewijzing- en declaratieberichten gerealiseerd.
In de subsessie 'Kwaliteit Jeugdwet' vertelde Sherpa hoe zij zich voorbereiden op het implementeren van de ‘norm verantwoorde werktoedeling’.
Abrona deelde de ervaringen in hun contracteerproces in de subsessie 'Contractering: wat brengt 2016?' U vindt de beschikbare presentaties in de bijlage.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen