Inbreng wetsvoorstel forensische zorg

Het Wetsvoorstel forensische zorg is aanhangig bij de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Justitie is bezig met de voorbereiding. Voor de inbreng van vragen van deze leden van de vaste commissie van Justitie en van VWS heeft de VGN een reactie gestuurd met vragen. Onze reactie met de vragen vindt u in de bijlage.

Het Wetsvoorstel forensiche zorg regelt de zorg in een strafrechtelijk kader voor volwassenen. De doelstelling is onder andere om een betere afstemming te krijgen tussen de forensische zorg en de gewone zorg. Forensische zorg kan ook verleend worden vanwege de verstandelijke beperking.

Belangrijke verbetering

Een belangrijke verbetering vinden wij dat een (forensische) cliënt meteen via de strafrechter - als die geen straf aan hem/haar oplegt - in een BOPZ aangemerkte instelling kan komen. Wij missen in dit wetsvoorstel dan weer wel een heldere verbinding met het wetsvoorstel Zorg en Dwang, dat voor de gehandicaptensector de vervanger is van de Wet Bijzondere Ondernemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Wij vinden dat de cliënt onder de wet Zorg en Dwang de goede rechtspositie (lees: behandeling) krijgt. Het wetsvoorstel schakelt echter in hoofdzaak naar de Wet Verplichte GGz.

Bevoegdheden

Het wetsvoorstel regelt in hoofdzaak de organisatie van de zorg. Denkt u hierbij aan (wat is een) instelling, de bevoegdheden van de minister ten aanzien van de instelling van een zorgaanbieder. Die bevoegheden vinden wij veel te ver gaan. Zorgaanbieders hebben daarentegen een te vergaande zorg(opname)plicht. Dit alles vinden wij niet passen bij het gekozen systeem van zorginkoop met een privaatrechtelijke relatie tussen minister en zorgaanbieder. Het probleem van niet (goed) doorstromen naar de AWBZ-zorg vergt volgens ons een concrete oplossing. Daarin voorziet het wetsvoorstel niet.

Vaag

De onderdelen als inkoop, financiering en indicatiestelling zijn nog te vaag en moeten nog nader geregeld worden. Wij hebben de kamerleden dan ook gevraagd dit via de Kamer te regelen.

kst 32398 4

kst 32398 5 1

Deze pagina is een onderdeel van