Vraagpunten VGN over wet forensische zorg

Voor de behandeling van de nota van wijziging van de Wet forensische zorg(Wfz) op 2 april 2012 hebben wij een brief geschreven  aan de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) met onze vraagpunten. 

Zo vinden we het een verbetering dat  de Wfz schakelt naar de Wet zorg en dwang. Dit omdat de strafrechter op basis van de criteria van de Wet bopz een machtiging kan afgeven en dat dit de criteria uit de de Wet zorg en dwang worden, als deze wet wordt aangenomen. De wet zorg en dwang is, anders dan de wet verplichte ggz die er eerst stond, op de gehandicaptensector toegesneden. We zijn ook kritisch omdat de Wfz verder te weinig schakelt naar de gehandicaptenzorg en meestal uitgaat van de geestelijke gezondheidszorg. Als nieuw punt hebben wij aangedragen dat de Wfz niet aansluit op de ontwikkelingen in de Wmo. Mensen met een verstandelijke beperking hebben zorgcontinuïteit nodig. Wij hebben de commissie hiervoor om een oplosing gevraagd. Dit kan volgens ons door een plicht tot nazorg voor de minster V&J op te nemen in de Wfz. 

Wij hebben in onze brief van 29 maart 2012 (bijlage) in totaal 6 punten naar voren gebracht.

  • de samenhang met de wet zorg en dwang
  • bevoegdheden van de minister van V&J
  • de positie van de Nederlandse zorgautoriteit
  • de wet maatschappelijke ondersteuning en zorgcontinuïteit
  • het opvragen van oude dossiers
  • indicatiestelling

U leest hierover meer in onze brief van 29 maart 2012 en onze notitie van 21 oktober 2010 die wij met deze brief nog eens aan de commissie hebben gestuurd.

Deze pagina is een onderdeel van