Nieuws

Indexeringssystematiek wijzigt

03 juni 2014

Op 2 juni heeft de Staatssecretaris van VWS een brief (zie bijlage) aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een aanwijzing aan de NZa aankondigt om de indexeringssystematiek langdurige zorg te wijzigen.

De wijziging komt er op neer dat de jaarlijkse aanpassing van de tarieven voortaan een voorcalculatie zal kennen van 100% (was 50%) en dat de inhaalcomponent met rentevergoeding komen te vervallen. De wijziging betreft niet de NHC's.

Door deze structurele wijziging zal in de zorgtarieven 2015 dus de volledige voorcalculatie worden meegenomen maar geen inhaal (met rentevergoeding) worden verwerkt. Dit laatste is een eenmalige kostenbesparing voor de overheid (ca. 0,16%). Deze opbrengst (ca. 10 miljoen in de gehele gehandicaptenzorg) wordt aangewend om een deel van de zachte landing van de transitie te bekostigen.

Tegenover het budgetverlies als gevolg van het iets lagere tarief door de gemiste inhaalcompnent staat een administratieve / boekhoudkundige verlichting. Al sinds het bestaan van de huidige systematiek werd deze als omslachtig en weinig transparant gezien.  

Een bijkomend voordeel voor de aanbieders is dat door het wegvallen van productie richting WMO gedurende een aantal jaren een deel van de inhaal zou worden misgelopen terwijl vanaf nu vooraf voor de gehele productie in dat jaar de hoge (100%) voorcalculatie meetelt.