Nieuws

Nieuwe indexeringssystematiek in de Zvw

07 april 2016

Er is op dit moment geen eenduidige indexeringssystematiek binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er zitten verschillen tussen de verschillende sectoren en tussen verschillende instrumenten (zoals tarieven en meerdere macrokaders). Om het aantal verschillen terug te brengen en tegelijkertijd de systematiek eenvoudiger, transparanter en begrijpelijker te maken, heeft VWS in samenspraak met de NZa en zorgbranches besloten een nieuwe indexeringssystematiek in de Zvw te introduceren. Voor de gehandicaptenzorg heeft dit effect voor prestaties die uit de Zvw bekostigd worden of de systematiek uit de Zvw volgen voor indexering.

De nieuwe systematiek zal in 2017 ingaan en voor alle sectoren bestaan uit:

  • een 100% voorcalculatie ova (die voor tarieven en kaders op een verschillend moment wordt   vastgesteld);
  • een structurele nacalculatie die het verschil tussen 100% voorcalculatie ova van het vorige jaar en de definitieve ova verrekent.

Van 50% naar 100% voorcalculatie

Tarieven kennen in de huidige Zvw-systematiek een 50% voorcalculatie. Doordat er in de nieuwe systematiek wordt voorgecalculeerd met 100%, wordt er dus bij wijze van spreken 50% voorcalculatie ova naar voren gehaald waardoor de tarieven een eenmalige stijging kennen.

VWS volgt bij de indexering van de macrokaders bij een aantal sectoren de 50% voor- en nacalculatiesystematiek. De macrokaders in die sectoren zullen vanwege de overgang naar 100% worden verhoogd. Het merendeel van de macrokaders wordt echter ook al in de huidige systematiek  met de definitieve 100% ova geïndexeerd en kennen dus ook geen 50% voorcalculatie.

Nacalculatie

Voor zover er nacalculatie componenten volgen uit de huidige systematiek zullen deze gewoon worden toegepast totdat deze uitgevloeid zijn. Met andere woorden de oude systematiek wordt helemaal afgemaakt.

In de nieuwe systematiek is geen sprake van incidentele nacalculatie, waardoor het verschil tussen de 100% voorcalculatorische ova en definitieve ova incidenteel for better or for worse in de tarieven en macrokaders komt. Structureel wordt dit effect via de structurele nacalculatie rechtgetrokken. Hiermee blijft de definitieve ova, die nog altijd op basis van CEP t wordt bepaald, structureel leidend voor de indexatie van zowel tarieven als macrokaders. Deze systematiek is vorig jaar ook in de Wlz ingevoerd en er is geen budgettaire opbrengst beoogd.