Nieuws

Infectiepreventie: risico’s in de gehandicaptenzorg

11 augustus 2022

Het blijft belangrijk om aandacht te houden voor infectiepreventie. In de gehandicaptenzorg is het risico van verspreiding groot. Mede door de vele contactmomenten, diversiteit van de doelgroep én de aard van de zorgverlening.

Praatplaat infectiepreventie
Praatplaat infectiepreventie met: 1. de risico's, 2. de pijlers en 3. het netwerk

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistente Utrecht en Muzus maakten een praatplaat hierover. Hierin staat in 3 pagina's de belangrijkste informatie over infectiepreventie:

  1. In de gehandicaptenzorg zijn specifieke risico’s wanneer het gaat om infectiepreventie. Bekijk deze vijf risico’s en bepaal waar je als organisatie het eerst mee aan de slag gaat.
  2. Er zijn vijf manieren (pijlers) weergegeven om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Controleer of deze in het beleid zijn opgenomen en of er in de uitvoering naar gehandeld wordt.
  3. Verschillende professionals en organisaties hebben een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van verspreiding van infectieziekten. Bekijk wie welke rol heeft.

Overige tools en tips

De praatplaat geeft antwoorden op de veelgestelde vragen die de VGN krijgt over infectiepreventie. Daarom raden we gehandicaptenzorgorganisaties aan om het document te gebruiken. De praatplaat en andere tools en tips (zoals filmpjes) staan op de website van het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht.

Deze pagina is een onderdeel van: