Nieuws

Infoblad Wet Markt en Overheid

15 oktober 2013

Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten overheden zich aan gedragsregels houden. Deze regels staan in de Wet Markt en Overheid, die is opgenomen in de Mededingingswet.

De (markt)activiteiten van overheidsorganisaties waar de wet betrekking op heeft betreffen het leveren van goederen of diensten aan derden waarbij de overheidsorganisatie in concurrentie treedt met private ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente die ruimten verhuurt in overheidsvastgoed. Omdat gemeenten dit vaak tegen lagere prijzen kunnen aanbieden is er sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van private ondernemingen die hogere prijzen moeten rekenen. Om deze oneerlijke concurrentie zoveel mogelijk tegen te gaan is de Wet Markt en Overheid in het leven geroepen.

Meer weten? Kijk dan in het infoblad van VNO-NCW/MKB Nederland dat als bijlage bij dit bericht is geplaatst.

Deze pagina is een onderdeel van: