Nieuws

Informatie over de subsidieregeling extramurale behandeling 2019

09 januari 2019

Eind december informeerden we u over de stand van zaken van de overheveling van de aanvullende geneeskundige zorg (voorheen: extramurale behandeling) naar de Zorgverzekeringswet. Gedurende 2019 is de ‘Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling’ nog van kracht. De volgende informatie daarover geven we aan u door.

In de bijlagen treft u achtereenvolgend aan:

  • de werktekst, zoals geformuleerd door het Zorginstituut;
  • het contracteringsbeleid voor 2019;
  • het rapport dat Significant heeft gemaakt over het gebruik van de subsidieregeling in de periode van 2015 – 2018; dit rapport is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS.
Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: