Nieuws

Inkoopafspraken voor Wlz-indiceerbare cliënten

14 november 2014

De inkoopprocedure voor Wlz-indiceerbare cliënten is eindelijk duidelijk. In overleg met alle betrokken partijen is afgesproken dat voor 1 januari 2015 aanvullende afspraken worden gemaakt tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder. Op basis hiervan wordt de bevoorschotting aangepast. Hiermee is volgens de VGN een acceptabele oplossing bereikt.

wlz

Met het toekennen van overgangsrecht aan de Wlz-indiceerbare cliënten  ('vergeten groep') en de publicatie van de definitieve contracteerruimte 2015 met extra middelen voor deze cliënten, miste nog duidelijkheid over de inkoopprocedure van deze zorg. Voor de meeste cliënten die in de groep Wlz-indiceerbaren vallen, zijn in de eerste productie afsprakenronde geen afspraken gemaakt, omdat de zorgkantoren de middelen voor deze groep nog niet in de contracteerruimte hadden gekregen. VGN heeft er voor gepleit om een extra inkoopronde te houden voor de zorg aan deze cliënten. Dit bleek geen haalbare oplossing, maar het is wel gelukt om in intensief overleg met VWS, ZN, en de NZa tot een andere acceptabele oplossing te komen.

Aanvullende afspraken

Afgesproken is dat zorgaanbieders en zorgkantoren voor Wlz-indiceerbaren, voor wie ze nog geen afspraken hebben gemaakt in de eerste budgetronde, zoveel mogelijk voor 1 januari 2015 een aanvullende afspraak maken binnen de beschikbare (opgehoogde) regionale contracteerruimte. Op basis van deze afspraak wordt de bevoorschotting verhoogd. De indiening van deze afspraak - via een budgetformulier bij de NZa - vindt vervolgens plaats bij de herschikkingsronde van 1 november 2015. Hiermee is volgens de VGN een acceptabele oplossing bereikt voor de inkoop en bekostiging van deze groep, waarmee het financieringsrisico niet meer volledig wordt afgewenteld op aanbieders. In de bijlage vindt u de door VWS vastgelegde afspraken over de inkoop van Wlz- indiceerbaren. Hierin vindt u ook de afspraken voor aanbieders die nog geen extramurale afspraken hadden gemaakt in de eerste afsprakenronde.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: