Nieuws

Inschrijving tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken in december van start

21 november 2019

Gemeenten kunnen weer deelnemen aan de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Vanaf 1 december 2019 tot 1 april 2020 kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen. Inmiddels doen 27 gemeenten al mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Zij kregen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid om bestaande woningen en gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen, gaat de tweede ronde nu van start.

aardgasvrijer

Het is de bedoeling dat gemeentelijke overheden in deze ronde ook oog hebben voor utiliteitsbouw/maatschappelijk vastgoed, waaronder dus ook voor zorgorganisaties. Voor deze organisaties is het van belang om afstemming te organiseren met gemeentelijke plannen en plannen van corporaties op het gebied van verduurzaming van de woningen en bij plannen om wijken aardgasvrij te maken. We adviseren u dat u in een vroeg stadium afstemming zoekt tussen de planning van uw gemeente en uw eigen planning met de energiereductie.

In een brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders schrijft minister Wiebes: “U kunt weer een aanvraag indienen voor een proeftuin Aardgasvrije Wijken, dit kan tot en met 1 april 2020. Als proeftuingemeente ontvangt u een financiële bijdrage vanuit het rijk om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij te maken. In deze brief en bijbehorende bijlagen vertellen wij u meer over het aanvraagproces en de ondersteuning en lichten we de voorwaarden toe”.

Deze brief voegen we als bijlage toe.

Meer informatie vindt u ook in deze link naar de rijksoverheid.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: