Start proeftuinen aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het Kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. Mogelijk bevinden zich ook gebouwen van organisaties in de (gehandicapten)zorg in die wijken. De VGN vraagt de betreffende leden om contact op te nemen, om de voorbereiding en de consequenties te kunnen volgen, ook met het oog op leerervaringen voor andere leden in het land.

In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Met dit programma werkt het Kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken bij het beperken van de gaswinning in Groningen. Eerder werd al bekend dat Rotterdam-Zuid en minimaal vier gemeenten in Groningen geselecteerd zouden worden. Op die plaatsen zijn extra kansen om de woon- en leefomgeving te verbeteren. In Groningen kan bijvoorbeeld de verduurzaming samengaan met de versterking van woningen.

Als bijlagen voegen we een ‘nieuwsbericht van de overheid’ toe en de brief die minister Ollongren aan de Tweede Kamer heeft geschreven.

Lidinstellingen die met deze proeftuinen te maken hebben, verzoeken we om contact op te nemen met Frits Mul (fmul@vgn.nl).