Nieuws

Nieuws over CO2-reductie en over aardgasvrije wijken

02 november 2020

Het Expertisecentrum Verduurzaming van de Zorg (EVZ) start een maandelijks terugkerend ‘vragenuurtje’ voor de portefeuilleroutekaart (care) voor de CO2-reductietool.
En de minister van BZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer weer enkele proefwijken aangewezen op weg naar aardgasloze wijken.

Over de CO2-reductietool: het idee is om laagdrempelig het gesprek aan te gaan en praktische vragen te behandelen. We willen de sessies beperken tot max. 25-30 personen om het interactief te houden. Mochten er veel aanmeldingen komen, dan zetten we mensen op de reservelijst voor de volgende bijeenkomst.
We organiseren korte interactieve sessies waarbij je vragen kunt stellen over het werken met de routekaart in de care en over de CO2-reductietool. Het doel is om van elkaar te leren én verder te komen met de portefeuilleroutekaart. Begin je net met de routekaart? Dan is dit een uitstekende introductie. De agenda is eenvoudig: we starten met een korte introductie en een tour door de CO2-reductietool en de portefeuilleroutekaart. Daarna is er ruimte voor het stellen van vragen. Het vragenuurtje wordt elke maand georganiseerd. De eerste zal op 11 november 2020 plaatsvinden om 10:00. Aanmelden kan met de volgende link: https://forms.gle/5DGoPBPV1AW48oZdA
De volgende bijeenkomsten worden aangekondigd via de website van het EVZ: www.dezorgduurzaam.nl

Over de proeftuin aardgasvrije wijken: de minister heeft besloten om 19 gemeenten te selecteren voor een proeftuin op weg naar een aardgasvrije wijk. Hiervoor is (uit de Klimaatenvelop van het kabinet) 100 miljoen euro beschikbaar. Bij de selectie is gelet op de algehele kwaliteit van de aanpak en in het bijzonder op de uitvoeringsgereedheid, de robuustheid van de businesscase en een betaalbaar aanbod voor de bewoners. Met de toevoeging van deze proeftuinen is samen met de eerste ronde van 27 proeftuinen een grote variëteit tot stand gekomen. Er is een goede mix gekozen van initiatieven van bewonerscollectieven en andere stakeholders zoals de woningcorporaties.

In de bijlagen voegen we de brief van de minister en het overzicht van de wijken toe. We adviseren u (als u woningen of gebouwen in de betreffende wijken hebt) om met de gemeente of de corporatie contact op te nemen. Het is verstandig om tijdig en pro-actief in deze initiatieven te participeren.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: