Nieuws

Inspecteur-generaal geeft gehandicaptensector een pluim

02 april 2015

De gehandicaptenzorg is een ‘heel innovatieve sector’, die voorop staat in het kijken vanuit een holistische visie naar kwaliteit van leven. Dat zegt Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, in het aprilnummer van Markant.

Van Diemen is van oorsprong kinderarts en was, voordat zij de Inspectie voor de Gezondheidszorg ging leiden, onder andere bestuurder van een ggz-instelling. ‘Het leuke van het werk hier is dat je de verschillen tussen de sectoren goed ziet’, zegt zij in het interview. ‘De cultuur in de gehandicaptensector is meer gericht op het orthopedagogische en minder op het medisch-inhoudelijke. Er heeft een enorme ontwikkeling plaatsgevonden, er wordt veel onderzoek gedaan. Het is een heel innovatieve sector.’

Vrijheidsbeperking
De inspectie heeft de sector afgelopen jaren gevraagd meer aandacht te besteden aan onderwerpen als vrijheidsbeperking, medicatieveiligheid, mondzorg en somatische aandoeningen. Van Diemen: ‘Die onderwerpen hadden minder aandacht dan de holistische zaken als goede begeleiding die erop is gericht dat mensen zo goed mogelijk hun leven kunnen leiden. Inmiddels is er enorm veel verbeterd en komen we in een fase waarin we samen met organisaties gaan kijken wat cliënten en hun familie verder belangrijk vinden.’

Raden van bestuur
In die volgende fase gaat de inspectie zich nadrukkelijker richten op raden van bestuur. Van Diemen: ‘Op veel terreinen hebben continu verbeteringen plaatsgevonden. De inspectie zou nu beter moeten kunnen zien of de raden van bestuur werkelijk alle aspecten van kwaliteit en veiligheid in het vizier hebben.’

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: