Inspiratielab On Tour Werkbedrijf Nijmegen

Op donderdag 25 april vond de derde Inspiratielab on Tour over domeinoverstijgende ondersteuning plaats. Ditmaal stond de samenwerking tussen WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en zorgaanbieder Pluryn in de schijnwerpers! Vanuit het Goffertstadion in Nijmegen leerden we over hoe al rond de decentralisatie van 2015 partijen in de regio met elkaar om tafel gingen over vraag als: hoe zouden wij willen dat het georganiseerd is? En hoe houden we de drempels naar en tussen werk zo laag mogelijk?

Werkgroepen aan de slag in het Goffertstadion
Werkgroepen aan de slag in het Goffertstadion

Het antwoord:

Door de keten van arbeid zoveel mogelijk onder één dak te organiseren. Onder andere door arbeidsmatige dagbesteding (Wmo) bij één WerkBedrijf voor de 7 gemeenten onder te brengen. Van hieruit organiseert aanbieder Pluryn samen met een scala aan andere aanbieders passend werk op plekken zoveel mogelijk in de samenleving. 

Hoe ziet de praktijk eruit? 

Om een beeld te geven hoe de samenwerking hier in de praktijk eruit ziet en hoe in de regio wordt gewerkt aan het zetten van stappen van dagbesteding naar werk, gingen we in groepen aan de slag met een casus. Een van de vragen die voorlag was: hoe kan er een IPS-traject gestart worden of anderszins begeleid worden richting betaald werk terwijl de kandidaat vanwege een erfenis eigenlijk geen aanspraak kan doen op een voorziening uit de Participatiewet? 

De groepen gingen fanatiek aan de slag met een probleemanalyse en met het zoeken van oplossingsrichtingen. Wat we daarvan leerden: 

  • Blijf denken vanuit de behoeften van de inwoner! Soms is er meer tijd nodig om een succesvolle stap te zetten; het IPS-traject in Nijmegen biedt inwoners de tijd om van hun ervaringen te leren. De sterke motivatie van de inwoner om na tegenslag toch te blijven gaan voor betaald werk was uiteindelijk een van de succesfactoren voor het slagen van deze stap. 
  • Begeleiding vanuit IPS is een middel, maar kent geen blauwdruk en het past niet bij iedereen. Een gemeente beschikt over meer mogelijke instrumenten om te begeleiden naar werk. Hierbij staat niet zozeer het instrument zelf centraal maar eerder de manier waarop invulling wordt gegeven aan de samenwerking tussen alle betrokkenen. 
  • Maatwerk is essentieel. Ook in deze casus waren en talrijke hobbels richting betaald werk (erfenis, nog te ontwikkelen werknemersvaardigheden, terugvallen in verslaving). Door maatwerk te bieden zijn deze hobbels overwonnen. Zoals door het toch financieren van een IPS-traject door de gemeente, een extra proefplaatsing op een nieuwe plek en het weer opschalen van begeleiding na een mindere periode. Met alleen denken vanuit de kader en huidige wet- en regelgeving zijn dit soort successen niet mogelijk. 

’t Draait om de mens 

Als laatste onderdeel van het derde Inspiratielab vertelden Joyce Geurts en Sjoerd Ouwens over de huidige ontwikkelingen in de regio en de onderlinge samenwerking. Een leerzaam traject was bijvoorbeeld het opstellen van persona’s en klantreizen mét oog voor de impact op de inwoner. Zo leerden ze niet alleen meer over de hobbelige weg die inwoners afleggen, maar ook wat dit voor hen betekent. En nog belangrijker: hoe de aanpak van de gemeente onbedoeld tot veel spanning kan leiden. Bijvoorbeeld een ingewikkelde brief die zonder toelichting op de mat valt of een spannend gesprek over een herindicatie. Conclusie van de regio: we moeten onze aanpak blijven verbeteren om de behoeften en talenten van inwoners nog meer centraal te stellen en nog meer te handelen vanuit mogelijkheden in plaats van systemen.

Inmiddels staat een nieuwe uitdaging klaar: het zoeken naar een pand voor het letterlijk onder één dak brengen van betrokken partijen. Hier kunnen professionals elkaar ontmoeten, samenwerken en casuïstiek bespreken wanneer nodig. Het plan is na de zomer van start te gaan. Zo werken ze in het Rijk van Nijmegen stap voor stap aan een nauwere samenwerking waarin professionals domeinoverstijgend durven te denken, op elkaar weten te vertrouwen en de inwoner centraal kunnen stellen! 

Bedankt aan alle deelnemers voor hun inbreng en aan alle betrokkenen vanuit het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, Pluryn en Iriszorg in het bijzonder voor de nieuwe inspiratie! 

Meer inspiratie of kennis opdoen? 

In het onderzoek Inspiratie voor Integrale ondersteuning staan nog meer inspirerende voorbeelden! Klik op deze link om meer te lezen. Voor meer informatie over wet- en regelgeving, rollen, en vormen van participatie kun je terecht bij de Keuzehulp Simpel Switchen

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn