Nieuws

Inspireer, tijdens de conferentie ‘Vernieuwend transformeren’

02 maart 2015

Nu de transitie achter de rug is, vraagt de praktijk van de transformatie alle aandacht. Zeven  brancheorganisaties verzorgen daarom in juni gezamenlijk een conferentie met de werktitel 'Vernieuwend transformeren'. Het doel is om elkaar te inspireren, te prikkelen en te leren om samen maatwerk te kunnen bieden aan kwetsbare burgers in de Wmo. Er is op de podia nog plaats voor uw innovatieve praktijkvoorbeeld…

Vernieuwende zorgarrangementen die kwetsbare burgers een stapje verder helpen om zelfstandiger te worden, meer regie over hun leven te voeren en echt onderdeel te laten uitmaken van de samenleving. Dit is waar de Wmo 2015 voor is bedoeld. Maar op weg er naartoe moeten nog flinke stappen worden gezet. ActiZ, Federatie Opvang, GGZ-Nederland, MEE Nederland, MO Groep, de RIBW alliantie en de VGN bieden daar, samen de inhoud die helpt om die stappen te kunnen maken.

Tijdens de conferentie verwachten we onder de bezoekers naast zorgaanbieders ook vertegenwoordigers van gemeenten, het ministerie van VWS (waaronder de staatssecretaris), de VNG en andere stakeholders. ‘Vernieuwend transformeren’ is dé plek om ideeën te delen, te laten zien wat er al gebeurt in de gehandicaptenzorg en hoe al over de eigen grenzen heen wordt samengewerkt aan nieuwe initiatieven waarmee burgers in hun kracht worden gezet.

Heeft u voorbeelden die een podium verdienen tijdens de conferentie ‘Vernieuwend transformeren‘? Dan horen we dit graag voor vrijdag 13 maart! U kunt uw bijdrage melden bij Erie Merkus: emerkus@vgn.nl.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven