Nieuws

Instellingen niet terughoudend in het plaatsen van jongeren met complexe zorgvraag

17 januari 2013

De VGN herkent zich niet in het beeld dat instellingen in de gehandicaptenzorg terughoudend zijn in het plaatsen van verstandelijk beperkte jongeren met een complexe zorgvraag. Dit beeld schetste EenVandaag gisteren in haar uitzending. Ook de Volkskrant besteedde vandaag aandacht aan dit onderwerp.

‘Nog steeds geen oplossing ‘Dex en Brandon’ kinderen’. Zo vroeg EenVandaag gisteren aandacht voor twee kinderen met ernstig probleemgedrag met autismespectrum-stoornissen (ASS). Voor Youp en Mick, respectievelijk 13 en 14 jaar, zou geen geschikte plaats zijn. De Volkskrant van vandaag besteedde specifiek aandacht aan de problematiek van Mick. In beide media werden ook Dexter en de Dex foundation aangehaald. De Dex foundation wil een kleinschalige woonvorm realiseren voor deze doelgroep.

In deze media wordt gesteld dat instellingen in de gehandicaptenzorg ‘2 jaar na Brandon’ nog steeds geen goede opvang bieden voor ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen, een groep cliënten met een complexe zorgvraag. ‘De instellingen weten zich geen raad’, aldus EenVandaag.

Niet terughoudend
De VGN is van mening dat deze publicaties geen adequate weergave zijn van de realiteit in de gehandicaptenzorg in het algemeen.  De branche herkent zich nadrukkelijk niet in het geschetste beeld dat instellingen terughoudend zijn in het plaatsen van deze moeilijke cliënten. Er is geen sprake van dat instellingen deze cliënten niet willen opnemen uit angst voor reputatieschade.
Het is moeilijk, maar niet onmogelijk, voor deze groep cliënten de juiste woonomstandigheden en de juiste ondersteuning te realiseren. De bezetting, deskundigheid en continuïteit in de personele ondersteuning zijn belangrijke voorwaarden. Dat betekent dat er voldoende financiële middelen en een toeslag extreme zorgzwaarte moet zijn toegekend. Er zijn geen signalen dat die toeslag niet verkregen wordt. Er is veel druk op beschikbare plaatsen en middelen. Er is dus veel vraag, maar geen ruimte meer voor uitbreiding.

Volop aandacht
Vanuit de VGN is er volop aandacht voor de groep cliënten met een complexe zorgvraag. De zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg bieden gepaste zorg voor deze groep cliënten.
De gehandicaptensector investeert in en werkt volop aan het terugdringen van ingrijpende en langdurige vrijheidsbeperking. Dit beleid is al een aantal jaren geleden ingezet en er zijn goede resultaten geboekt. Zo constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in december 2012 dat vrijheidsbeperking op verantwoorde wijze is afgebouwd. Inmiddels is ook het rapport Curfs van de Denktank Complexe zorg verschenen en ook die aanbevelingen zijn door de branche opgepakt. Een volledige oplossing van deze problematiek is echter een utopie.

Deze pagina is een onderdeel van: