Nieuws

Kabinet Rutte-Asscher beëdigd

05 november 2012

In Paleis Huis ten Bosch zijn alle nieuwe ministers van het kabinet Rutte-Asscher door de koningin beëdigd. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door een coalitie van VVD en PvdA. Edith Schippers (VVD) blijft minister van VWS en Martin van Rijn (PvdA) wordt de nieuwe staatssecretaris op dit ministerie.

Er komen 7 ministers van VVD-huize en 6 PvdA-ministers en daarnaast 7 staatssecretarissen, 3 afkomstig van de VVD en 4 van de PvdA.
 

Nieuwe ministerposten

Er komen 2 nieuwe ministersposten in het kabinet:

  • minister voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (BZ)
  • minister voor Wonen en Rijksdienst (BZK)

De minister voor Immigratie en Asielbeleid verdwijnt. Immigratie en asiel gaat naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Integratie en inburgering verhuist naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Regeerakkoord

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet heeft als titel 'Bruggen slaan'. Uit het regeerakkoord blijkt dat de langdurige zorg de komende kabinetsperiode flink op de schop wordt genomen. De vergaande ingrepen en forse bezuinigingen een grote impact hebben op de gehandicaptensector. De VGN heeft in een  eerdere notitie de maatregelen die betrekking hebben op de gehandicaptenzorg op een rijtje gezet.

U kunt hier de beëdiging terugzien.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: