Nieuws

Van Rijn genoemd als staatssecretaris van VWS

29 oktober 2012

Martin van Rijn wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe staatssecretaris op het ministerie van VWS. Van Rijn is nu werkzaam als CEO bij coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Edith Schippers blijft minister van VWS.

Martin van Rijn was eerder vier jaar Directeur-generaal Gezondheidszorg (DGG) bij het ministerie VWS. Hij was verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet. Ook was hij Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid (DGMP) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Directeur-generaal van de Volkshuisvesting op het ministerie VROM. Eerder werd al bekend dat Edith Schippers minister van VWS blijft.

Vervolgstappen formatie
VVD en PvdA hebben definitief een regeerakkoord bereikt, dat op 29 oktober werd gepresenteerd. Woensdag 31 oktober om 10.15 uur debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van de informateurs en zal Rutte worden aangewezen als formateur. Als leider van de grootste partij is het zijn taak om een kabinet samen te stellen.
Zaterdag 3 november vindt een speciaal PvdA-congres plaats waar de leden moeten instemmen met het akkoord.
De beëdiging van de bewindslieden zal dit jaar voor het eerst in het openbaar plaatsvinden. Deze verandering past in de nieuwe stijl van formeren, waarin de Kamer het initiatief heeft en niet het staatshoofd koningin Beatrix. De beëdiging vindt waarschijnlijk volgende week plaats.

Actuele informatie over de kabinets(in)formatie kunt u vinden via de website www.kabinetsformatie2012.nl

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen