Nieuws

Internetconsultatie wijziging Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen van start

10 oktober 2016

Onlangs is de consultatie van de wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) van start gegaan. De regering wil met deze wijziging de medezeggenschap van cliëntenraden versterken.

Organisaties hebben tot 13 november de tijd om te reageren op het wetsvoorstel. Daarna zullen alle binnengekomen reacties worden verwerkt in een definitief wetsvoorstel dat vervolgens voor advies aan de Raad van State zal worden aangeboden. Na verwerking van het ontvangen advies van de Raad van State kan het wetsvoorstel uiteindelijk bij de Tweede Kamer worden ingediend. De VGN is op dit moment het wetsvoorstel aan het bestuderen en is voornemens (al dan niet in BoZverband) te reageren op het wetsvoorstel.

De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld zijn te lezen in paragraaf 6 van de memorie van toelichting (zie bijlage). Een tweetal rapporten zijn mede van invloed geweest op de inhoud van deze wetswijziging. Deze treft u bijgaand aan. Op https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector kunt u meer aanvullende informatie over de wetswijziging vinden.

Downloads

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: