Nieuws

Ipse de Bruggen, Fundis en Assist starten gezamenlijk Wmo-bedrijf

25 november 2013

Zorgorganisaties Ipse de Bruggen, Fundis, voorheen Vierstroom en Assist hebben vergevorderde plannen om samen een zelfstandig Wmo-bedrijf op te richten. Het nieuwe bedrijf biedt integrale zorg in de wijk voor zowel kwetsbare ouderen als mensen met een beperking.

Vanaf 1 januari 2015 gaan de ambulante woonbegeleiding en dagbesteding van de AWBZ over naar de Wmo. Om vanaf die datum alle burgers met een ondersteuningsvraag te kunnen begeleiden, hebben de drie organisaties de handen ineen geslagen. Samen willen zij nog betere en meer doelmatige zorg bieden. 

Verbinden
Het nieuwe Wmo-bedrijf van Ipse de Bruggen, Fundis en Assist biedt kwaliteitszorg voor de groep kwetsbare burgers met een zorgvraag die momenteel nog onder de AWBZ valt. Door samen op te trekken kunnen burgers die ondersteuning nodig hebben efficiënter geholpen worden. In de opzet van het nieuwe bedrijf staat het verbinden van de doelgroepen kwetsbare ouderen en mensen met een beperking  voorop. Met een slimme organisatiestructuur en met alle aandacht voor de persoonlijke situatie, mogelijkheden en behoeften van mensen kan ondersteuning op maat geboden worden; thuis of in de wijk.  Het werkgebied van het nieuwe bedrijf bestrijkt heel Zuid-Holland. 

Vertrouwen
“Om ook vanaf 2015 aan de vraag van onze cliënten tegemoet te kunnen komen, is deze stap essentieel. Ik ben verheugd dat wij met Fundis de zorginhoud voor deze groep burgers verder kunnen vormgeven. Assist levert daar de essentiële ondersteuning bij”, aldus Jan van Hoe k, voorzitter raad van bestuur Ipse de Bruggen. Ook Fundis bestuurder Jeroen van den Oever kijkt uit naar de samenwerking en heeft vertrouwen in de toekomst. “Door met Ipse de Bruggen en Assist een nieuw bedrijf op te richten kunnen wij kwetsbare burgers  de ondersteuning bieden die past bij hun vraag, aldus Van den Oever.” 

Vervolg
Na afronding van de medezeggenschapstrajecten volgt het definitieve besluit. Op een later moment wordt de naam van het nieuwe bedrijf bekend gemaakt. 

Ipse de Bruggen is  een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding biedt aan mensen  met een verstandelijke of meervoudige beperking. Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in. Onze organisatie staat voor vakmanschap waarbij we ons betrokken, betrouwbaar en ondernemend opstellen.

Fundis - voorheen Vierstroom Holding - participeert in bedrijven die zorg en diensten leveren voor gezondheid en welbevinden. Merken binnen Fundis zijn: Vierstroom, Avicen Midden Holland, Palet Welzijn, PlusZorg, PlusZend, Martha Flora Gouda, ZorgBrug, Weten&Eten en Villa Vitae.

Assist biedt innovatieve oplossingen voor het bedrijfsmatig en klantgericht inrichten van zorg ondersteunende processen. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat veranderende marktomstandigheden en een veranderende zorgvraag daarom vragen. Ondersteunende diensten - op zowel zorg-, facilitair als logistiek gebied - worden door Assist zodanig ingericht en vormgegeven dat het ten goede komt aan het daadwerkelijk verlenen van zorg.