IVH als best practice in actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd'

Het actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd' is uitgekomen. Uitgangspunt van dit actieprogramma is dat het belang van het kind nog meer centraal moet staan in de jeugdhulp. Dat betekent tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Bovendien worden de wachtlijsten aangepakt. Ook wordt Integrale Vroeghulp (IVH) beschreven als best practice van passende toegang voor langdurige vormen van ondersteuning aan kinderen met een beperking.

IVH zorgt voor optimale samenwerking

Dit actieprogramma is geschreven in reactie op de evaluatie van de Jeugdwet. Uit de evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat kwetsbare jonge kinderen en ouders moeite hebben om de weg naar de juiste hulp te vinden. Dat heeft te maken met de grote diversiteit aan wijkteams tussen gemeenten. De expertiseteams Integrale Vroeghulp (IVH) kunnen ervoor zorgen dat professionals en gemeenten op dit gebied wél optimaal samenwerken. Integrale Vroeghulp wordt binnen de eerste actielijn genoemd als best practice: IVH is een voorbeeld van passende toegang voor langdurige vormen van ondersteuning aan kinderen met een beperking. 

Meer weten?

De landelijke coördinatie van IVH ligt vanaf 2017 bij het NCJ. Wil je sparren over hoe je de samenwerking voor het jonge kind in jouw gemeente kunt versterken? Of wil je meer weten over Integrale Vroeghulp? Neem contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia (06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl) of Lieke van der Meulen (06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl).

Bekijk ook:

Deze pagina is een onderdeel van