Nieuws

Jaarcijfers in gehandicaptenzorg veren op, krapte op de arbeidsmarkt gaat knellen

26 september 2018

De gehandicaptenzorg heeft zich in het afgelopen jaar in financieel opzicht hersteld, na een dip in 2016. Het jaar 2017 geeft een positief nettoresultaat te zien van € 198 miljoen, tegenover € 143 miljoen in 2016. De totale omzet van de sector bedroeg € 8,7 miljard (+2,2%) en steeg harder dan de lasten, die uitkwamen op ruim € 8,4 miljard (+1,6%). Toenemende zorg is er over de krapte op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een Intrakoop-analyse van 199 gepubliceerde jaarverslagen over 2017 van organisaties in de gehandicaptenzorg.

Arbeidsmarkt

Net als in de andere zorgsectoren is ook in de gehandicaptenzorg de druk van de krapte op de arbeidsmarkt in toenemende mate voelbaar. Met als gevolg dat de kosten voor personeel dat niet in loondienst is sterk zijn toegenomen (+17,5%).

De extra inzet van externe medewerkers wordt met name veroorzaakt door het tekort aan personeel en het hoge ziekteverzuim. 

De gehandicaptenzorg telde eind 2017 ruim 7.000 vacatures. Het aantal moeilijk vervulbare cliëntgebonden vacatures – de vacatures die langer dan drie maanden open staan - is in 2017 bijna verdubbeld. Het gemiddelde verzuimpercentage is in de gehandicaptenzorg eveneens toegenomen van 5,7% in 2016 naar 5,8% in 2017. De gehandicaptenzorg kent hiermee in vergelijking met andere deelsectoren in de gezondheidszorg een hoog verzuim.

Financiële plus

Dit neemt niet weg dat de financiële resultaten van de gehandicaptenzorg in 2017 zijn over het algemeen positief zijn. In 2016 was er nog sprake van mindere resultaten, door de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag over verlofrechten over voorafgaande jaren. De stijging van het nettoresultaat betekent dat de gehandicaptenzorg weer op het niveau van 2015 is. Vooral de kleinere (tot 10 miljoen omzet) en de grotere (meer dan 300 miljoen omzet) gehandicaptenzorgorganisaties presteren financieel goed en zijn ook ‘rendabeler’. 

Dit betekent ook dat bijna een vijfde van de organisaties in 2017 nog verlies maakte. De oorzaak heeft vaak een incidenteel karakter en wordt veroorzaakt door kosten voor reorganisaties of extra inzet van personeel voor kwaliteitsverbetering. 

Het totale eigen vermogen van de sector steeg van € 2,4 naar € 2,6 miljard. Het totaal van de liquide middelen is licht gedaald met circa € 41 miljoen in 2017. Een oorzaak daarvan is dat investeringen relatief vaak uit eigen middelen worden gefinancierd. Aantrekken van externe financiering is nog altijd niet eenvoudig. 

Inkoop

In 2017 stegen de inkoopuitgaven met 7,4% naar € 3,2 miljard euro. De grootste kostenpost zijn de algemene kosten, zoals administratie en registratie, communicatie, accountants en externe advisering. In 2017 stegen deze kosten met 6,7% naar € 589 miljoen. De investeringen stegen vorig jaar naar € 559 miljoen (+15,6%), met de investeringen in gebouwen en terreinen als de grootste post.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: