Nieuws

Jaardocument 2016 Zorginstellingen en Jeugd vastgesteld

kerndocumenten

De minister van V&J en de staatssecretaris en minister van VWS hebben de Jaarverantwoording 2016 Zorginstellingen en Jeugd vastgesteld.

Dit jaardocument gaat over het verslagjaar 2016, het tweede jaar waarin het jaardocument zorg en het jaardocument jeugd zijn geïntegreerd. Het jaardocument omvat de verplichte verantwoordingsvragen voor zorginstellingen, aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen.

Het Modeljaardocument is als bijlage bijgevoegd en wordt binnenkort gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl; eventuele wijzigingen zullen ook steeds gepubliceerd worden op www.jaarverslagenzorg.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: