Nieuws

Jaardocument 2016 Zorginstellingen en Jeugd vastgesteld

15 november 2016

De minister van V&J en de staatssecretaris en minister van VWS hebben de Jaarverantwoording 2016 Zorginstellingen en Jeugd vastgesteld.

kerndocumenten

Dit jaardocument gaat over het verslagjaar 2016, het tweede jaar waarin het jaardocument zorg en het jaardocument jeugd zijn geïntegreerd. Het jaardocument omvat de verplichte verantwoordingsvragen voor zorginstellingen, aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen.

Het Modeljaardocument is als bijlage bijgevoegd en wordt binnenkort gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl; eventuele wijzigingen zullen ook steeds gepubliceerd worden op www.jaarverslagenzorg.nl.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: