Jaarlijkse VGN-nieuwsbrief over activiteiten op kennisbeleid

In de Nieuwsbrief Kennisbeleid leest u welke activiteiten de VGN onderneemt op het gebied van kennisbeleid. Dit kennisbeleid bestaat uit drie pijlers: praktijkgericht onderzoek (kennis ontwikkelen), scholing en opleiding (kennis toepassen) en kennis delen.

Zo bevorderen we nieuw onderzoek via ‘Gewoon Bijzonder’, het Nationaal Programma
Gehandicapten. En zorgen we ervoor dat de vakinhoud in het beroepsonderwijs en in bij- en
nascholing toekomstbestendig is. Kennis delen we bijvoorbeeld via het Kennisplein.

De VGN voert een kennisbeleid met het doel dat professionals snel over de meest relevante kennis kunnen beschikken. Dit draagt bij aan waar het allemaal om draait: de beste aansluiting bij de cliënt om hem/haar te ondersteunen in zijn/haar leven.

De rol van de VGN speelt is die van verbinder. We organiseren en stimuleren de samenwerking en kennisdeling tussen werkveld, onderwijs en onderzoek.

U vindt de Nieuwsbrief Kennisbeleid in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van