Nieuws

Jaarstukken 2017 Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

18 juni 2018

In de bijlage vindt u de jaarstukken over 2017 van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg. De VGN neemt hieraan deel. Het bevat de jaarrekening en het jaarverslag van het bestuur van de Stichting. Ook is het jaarverslag van de voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie hierin opgenomen.

kerndocumenten

De Stichting Scheidsgerecht gezondheidszorg bestaat uit het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Daarnaast beschikt het Scheidsgerecht over een Governancecommissie. Deze kan vaststellen of in een concreet geval de Governancecode wel of niet geschonden is. De Governancecommissie doet op grond hiervan uitspraak.

De VGN draagt zowel zorgbestuurders als toezichthouders voor als arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: