Nieuws

Jaarstukken 2018 Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

24 juni 2019

Bijgesloten vindt u de jaarstukken over 2018 van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Het bevat de jaarrekening en het jaarverslag van het bestuur van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg en het jaarverslag van de voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en van de Governancecommissie.
 

jaarverantwoording

De Stichting Scheidsgerecht gezondheidszorg bestaat uit het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie.
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Daarnaast beschikt het Scheidsgerecht over een Governancecommissie. Deze kan vaststellen of in een concreet geval de Governancecode wel of niet geschonden is. De Governancecommissie doet op grond hiervan uitspraak.

De VGN draagt zowel zorgbestuurders als toezichthouders voor als arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en als lid van de Governancecommissie.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: