Nieuws

Jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2018 en 2019

30 november 2018

De jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2018 en 2019 is gepubliceerd

kerndocumenten

In de afgelopen periode heeft in het kader van het Actieplan (Ont)Regel de Zorg een drietal schrapsessies plaatsgevonden. De VGN heeft hieraan een bijdrage geleverd. Het resultaat is dat uitvragende partijen (zoals de IGJ, de NZa en ZN) informatie waar ze nauwelijks iets mee doen, hebben laten verwijderen. In totaal zijn ten opzichte van verslagjaar 2017 dan ook circa 250 vragen geschrapt of vereenvoudigd.

De indeling van de jaarverantwoording is wel enigszins gewijzigd. Er is een nieuw hoofdstuk ‘bedrijfsstructuur’ ingevoegd, omdat deze vragen voorheen op een niet-logische plaats stonden. Dat betekent dus geen verzwaring van de administratieve lasten, alleen een andere ordening. De volgorde van het jaardocument is hierop aangepast.

Daarnaast is de algemene informatie in het onderdeel Introductie uitgebreid, zodat veelgestelde vragen al in de jaarverantwoording zelf worden beantwoord.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: