Nieuws

Jaarverslag 2022 Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie

07 september 2023

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft haar jaarverslag 2022 gepubliceerd. In dit jaarverslag vindt u zowel een verantwoording van het Scheidsgerecht zelf als van de Governancecommissie.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Daarnaast beschikt het Scheidsgerecht over een Governancecommissie. Deze heeft als taak oordelen te geven over verzoeken van belanghebbenden tot toetsing van de naleving van de principes van de Governancecode Zorg.

De VGN draagt zowel zorgbestuurders als toezichthouders voor als arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en als lid van de Governancecommissie.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: