Nieuws

Jongeren met beperking vaker slachtoffer van mensenhandel

29 maart 2017

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen minimaal vier keer zoveel kans op het meemaken van seksueel geweld als anderen. Het is daarom zeer belangrijk om met hen te praten over seksualiteit en mogelijke nare ervaringen. Dat schrijft orthopedagoog Josine Holdorp van het Nederlands Jeugdinstituut in een artikel in het aprilnummer van Markant.

Niet alleen de kans op seksueel misbruik is onder deze jongeren veel groter, schrijft Holdorp, zij maken ook meer ernstige en herhalende vormen van seksueel misbruik mee. Vanwege hun beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden hebben zij bovendien een verhoogde kans een posttraumatische stressstoornis te ontwikkelen.

Screenen
Mensenhandelaren zijn volgens Holdorp beter in het ‘screenen’ van potentiële slachtoffers dan hulpverleners, aldus Holdorp. Zij spelen in ‘op gevoelens van sociale afwijzing en op een ervaren gebrek aan liefde en aandacht’. Ook maken zij gebruik van kwetsbaarheid die ontstond als gevolg van eerder misbruik en een beperkt vermogen om situaties goed in te schatten en ‘nee’ te zeggen.

Ronselen
‘Hulpverleners vinden het over het algemeen ongemakkelijk om met jongeren te praten over seksualiteit, laat staan over een mogelijk seksueel trauma’, schrijft Holdorp. In het artikel beschrijft zij hoe het mensenhandelaren te werk gaan. ‘Hulpverleners die niet vragen aan jongeren wat hen online bezighoudt en met wie zij contact hebben, vangen weinig signalen van het ronselen op.’

Commissie Azough
In februari presenteerde Naima Azough de aanbevelingen voor de aanpak van mensenhandel, die zij met een stuurgroep had samengesteld. Holdorp heeft voor het Landelijk Kenniscentrum LVB meegewerkt aan de handreikingen. Azough bij de prsentatie: ‘Wij zullen beter moeten worden dan de mensenhandelaren.’

Illustratie Sylvia Weve

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: